V2-model als brug tussen ontwikkeling en serieproductie

Na een succesvol testseizoen en 400 geïnteresseerde telers is de selectieve asperge oogstrobot van Cerescon marktrijp. Als ontwikkel- en productiepartner hebben we in samenwerking met Cerescon de performance van de robot significant verbeterd en de prijs van de robot met 40% teruggebracht. Wij zijn trots op dit resultaat en klaar om op te schalen dankzij onze unieke ‘way of working’ met het V²-model.

V versus V²-model
Voor het ontwikkelen van een nieuw systeem in de hightech wordt traditioneel het V-model toegepast; van concept en specificatie via ontwerp tot realisatie en validatie. In de praktijk wordt dit model eerst doorlopen voor het productontwerp en vervolgens nog eens voor de industrialisatie oftewel het productieontwerp. MTA werkt sinds twee jaar achter de schermen hard aan het integreren van beide V’s. Dit betekent dat product- én productieontwerp synchroon lopen en tijdens het ontwikkelproces continu op elkaar worden afgestemd, oftewel in een V². Het resultaat is een substantieel kortere doorlooptijd en lagere productkosten in seriebouw. Zo dragen we maximaal bij aan een sluitende businesscase voor onze opdrachtgevers.

Traditional-V-vs-V2-Model-production-buitenzijde-1920x1080

Unieke ‘way of working’
Bij elke stap in het productontwerp kijken we direct of die ook goed in serie maakbaar en betaalbaar is. Multidisciplinair ontwerpen dus. Daarbij is de inzet en deskundigheid van al onze specialisten nodig: development, engineering, supply chain, inkoop, productie, logistiek en montage. We denken en werken integraal en dat vraagt veel samenwerking, afstemming en lerend vermogen. Kortom: een complete ‘way of working’ die we inbedden in onze cultuur. Dat is de kern van onze V² aanpak. Het herontwerp van de kernmodule in de selectieve asperge-oogstmachine, is daar een heel mooi voorbeeld van.

Samenbrengen
Door het bij elkaar brengen van de kennis en ervaring van Cerescon en die van MTA zijn we gekomen tot de juiste afwegingen vanuit machine-, proces-, specificatie- en kostenperspectief. Dat heeft geresulteerd in de oogstrobot waarvan de prijs-performance ratio factor drie verbeterd is.

In de komende maanden zullen we de stappen in onze V² aanpak verder delen.

Lees ook het artikel uit het ED van 4 juli 2020.