HvdB-2255_1
Blog
Terug naar het overzicht

Productie uitbesteden of zelf doen? Van bezwaren naar kansen

Geplaatst door: John Willems

In de machinebouw staan prijzen enorm onder druk en de geëiste levertijd wordt steeds korter. Om een concurrerende positie te behouden kan het een slimme zet zijn om (deels) van strategie te veranderen: van insourcing naar outsourcing. Er bestaan echter bepaalde bezwaren om productie uit te besteden, zoals het ontbreken van productkennis bij de system supplier. De praktijk leert echter dat deze bezwaren lang niet altijd terecht zijn. In deze blog post vertel ik waarom.

Bezwaar 1: De benodigde productkennis ontbreekt

Het klopt deels dat de benodigde productkennis bij een partner ontbreekt. Zij hebben immers niet de specialisten in huis die al jaren voor uw organisatie werken en de product(en) kunnen dromen. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen goede productiepartner kunnen zijn.

Het is in deze wel belangrijk dat ze beschikken over middelen waarmee ondervangen wordt dat volledige productkennis niet strikt noodzakelijk is om te komen tot een eindproduct van consistente kwaliteit. Ik zal u vertellen hoe wij dat hebben georganiseerd.

De technische product documentatie (TPD) is vanzelfsprekend een voorwaarde om überhaupt het product op een goede manier te produceren, maar deze documentatie is nooit helemaal sluitend. De informatie die geborgd zit in de hoofden van werknemers ontbreekt namelijk, maar is wel cruciaal om een product te produceren dat voldoet aan uw eisen.

Om die reden maken wij, indien noodzakelijk, een aanvulling op uw TPD: een Part Function Sheet. Hierin staat essentiële informatie die niet in uw TPD staat. Met deze Part Function Sheet en uw TPD communiceren wij richting de supply chain.

MTA_2017_05.jpg

Het is echter niet alleen belangrijk om mogelijke knelpunten vanuit de supply chain te tackelen, maar ook om de gevaren vanuit de eigen productie te voorkomen. Hiervoor hebben wij het Assembly Quality System (AQS) ontwikkeld.

Hiermee garanderen we kwaliteit in elke stap — van de vertaling van technische specificaties naar een uniforme taal voor productiepartners, tot en met de assemblage, systeemintegratie en FAT. We leggen alle kennis digitaal vast, en borgen realtime bewaking en registratie van de kwaliteit tijdens het montageproces en de test- en afnameprocedure.

Maar buiten het feit dat een productiepartner — mits de zaken op de juist manier zijn ingericht — wel degelijk over de juiste kennis kan beschikken, kan het juist ook een voordeel zijn dat de kennis niet volledig ingebakken is.

Een goede productiepartner zal bij de transitie van uw productie naar een externe productiepartner namelijk ook altijd kijken naar de maakbaarheid van het product. Omdat het product objectief beoordeeld kan worden, is het relatief eenvoudiger om verbeteringen aan te geven. Of het nu gaat om materiaalkeuze, productietechnologie, design of vormgeving — een productiepartner helpt om het product naar een hoger niveau te tillen.

Bezwaar 2: Productie uitbesteden is duur

Over het uitbesteden van productie bestaat het misverstand dat het duur is. Terwijl het, bij aanwezigheid van de juiste factoren, juist rendabel kan zijn.

Omdat u bij outsourcing de productie in handen van een gedegen gemanagede supply chain met zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en productiepartners legt, kunt u rekenen op een concurrerende integrale kostprijs. Mede doordat onder andere de voorraad- en OHW-kosten een stuk lager uitvallen, deze hoeft u namelijk niet langer zelf voor te financieren. Deze lasten worden namelijk gedragen door de productiepartner.

Outsourcing resulteert niet alleen in het verlagen van de inkoopkosten en voorraadkosten, maar ook in een verlaging van de vaste, operationele, kosten. U heeft immers minder monteurs en engineers nodig om modules of systemen te produceren; een kleinere productieruimte voldoet waardoor uitbreiding niet noodzakelijk is. Extra investeren in het machinepark is overbodig. Dit alles resulteert in een betere winstgevendheid van uw organisatie.

Bezwaar 3: De kwaliteit wordt onvoldoende gewaarborgd

Dit bezwaar staat eigenlijk in het verlengde van het eerste bezwaar. Want als de productkennis onvoldoende aanwezig is, dan kan de kwaliteit toch ook niet worden gewaarborgd?

Ik heb u al verteld dat we met Part Function Sheets en het Assembly Quality System zorgen dat de benodigde kennis toch aanwezig is, maar hiermee borgen we ook de kwaliteit.

Maar een goede productiepartner doet dat ook nog op een andere manier. Module assemblage is namelijk de kernactiviteit, en daarom moet dit proces zo lean mogelijk ingericht zijn. Anders kan u nooit de beste integrale kostprijs geboden worden tegen een consistente kwaliteit. Voor een goed kostenniveau moet kwaliteit vanzelfsprekend zijn; geen discussie mogelijk.

Ik vertelde al dat een goede productiepartner ook kijkt naar de maakbaarheid en dat staat ook in relatie tot kwaliteit: is het product goed produceerbaar? Met andere woorden: kan het efficiënter en eenvoudiger zonder kwaliteitsverlies? Een productiepartner heeft de kennis en kunde om met suggesties te komen die leiden tot verbetering.

De bezwaren omtrent productie uitbesteden zijn dus niet altijd terecht. De juiste partner is hierin key; kunnen ze voldoen aan uw specifieke wensen en eisen tegen een lage integrale kostprijs met de garantie op kwaliteit?

Outsourcing is echter niet voor ieder bedrijf een geschikte strategie. De rendabiliteit hangt af van verschillende factoren, zoals inkoopregio, complexiteit en productstructuur. Om u te helpen te bepalen of outsourcing rendabel is voor uw organisatie hebben we een scan opgesteld. Na het invullen van de scan ontvangt u een indicatie of outsourcing een geschikte strategie is en waarom dit wel of niet zo is. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is 14 korte vragen beantwoorden.

Doe de Scan hier:

New Call-to-action

Deel deze pagina