Case study: IAI Industrial Systems

Uitbesteden van engineering en productie van de BookMaster Pro van IAI Industrial Systems leidt tot verbetering productieproces, kostprijsbesparing en het gewenste eindresultaat

Samenvatting

Voor het ontwikkelen van de BookMaster Pro - een innovatieve paspoortpersonalisatiemachine - schakelde IAI Industrial Systems een externe engineeringspartner in. Na de ontwerpfase werd een productiepartner gezocht en gevonden in MTA.

Tijdens de productiefase bleek echter dat er diverse uitdagingen waren op het gebied van maakbaarheid. Deze zijn ontstaan doordat in de ontwerpfase niet voldoende rekening is gehouden met de eisen die - op het gebied van maakbaarheid - aan het ontwerp werden gesteld. Ook zijn afspraken met de engineeringspartner niet goed genoeg vastgelegd. Re-engineering van het ontwerp bleek nodig om belangrijke optimalisatieslagen te kunnen maken.

Deze ervaring heeft IAI geleerd dat het integreren van beide processen - engineering en productie - leidt tot een betere maakbaarheid en reproduceerbaarheid van de machine, een besparing in kosten en tijd en een kwalitatief hoogwaardiger eindresultaat. Het tijdig betrekken van een productiepartner bij het engineeringsproces blijkt dus een verstandige keuze.

2018-6_FotoshootIAI_8

Over IAI Industrial Systems


IAI Industrial Systems is al jaren marktleider op het gebied van documentpersonalisatiemachines. Lasertechnologie, optische technologie en inkjettechnologie behoren tot de kerncompetenties van de gerenommeerde onderneming uit Veldhoven.

Dankzij de jarenlange ervaring en uitgebreide kennis heeft IAI een zeer goede reputatie opgebouwd als het gaat om het ontwerpen van geavanceerde industriële productiesystemen waarin laser, optica, precisiemechanica, controlesoftware en inkjet technologie een belangrijke rol spelen. 

IAI's veelzijdige BookMaster Pro systeem personaliseert paspoorten automatisch. Het systeem levert betrouwbare paspoorten van hoge kwaliteit. Een modulair ontwerp stelt de klant in staat functionaliteiten te kiezen die passen bij het specifieke project. Met name de inkjet printing, laser engraving en kwaliteitsverificatie modules zijn belangrijk:

 • Ee industriële inkjet module print persoonlijke data in de gewenste kleuren op de pagina. Na het printen droogt de inkt onder invloed van UV licht.
 • De laser engrave functionaliteit zorgt ervoor dat persoonlijke data op de lasergevoelige pagina worden gegraveerd.
 • De aangebrachte visuele data worden nagekeken door een camera. Een chiplezer bekijkt de elektronische data om te achterhalen of de informatie correct is aangebracht.

De uitdaging

In samenwerking met een externe engineeringspartner ontwikkelde IAI Industrial Systems in de BookMaster-serie een nieuwe machine: de BookMaster Pro. Deze paspoortpersonalisatiemachine maakt het mogelijk eenvoudig, snel en veilig paspoorten te personaliseren middels laserengrave en inkjet technologie.

Tijdens het engineeren van deze machine is echter nauwelijks een doorkijk gemaakt naar de fase die ná het ontwikkelproces plaatsvindt: de productiefase. IAI Industrial Systems wilde de nieuwe machine in eerste instantie in eigen huis produceren, maar besloot het productieproces uiteindelijk toch te outsourcen. Op dat moment kwam MTA in beeld. Deze system supplier bleek voor IAI de geschikte kandidaat om de productie van de machine op zich te nemen.

Er werd een kleinschalige eerste productiebatch opgestart. Tijdens dit proces liep MTA echter tegen een aantal uitdagingen op het gebied van maakbaarheid aan. Voor MTA reden in overleg te gaan met IAI met als doel de maakbaarheid en reproduceerbaarheid van de BookMaster Pro te verbeteren waardoor er een besparing op de kostprijs kan worden gerealiseerd en het gewenste eindproduct kan worden opgeleverd. 

''We zijn met een externe partner in zee gegaan voor het engineeren van de BookMaster Pro. Gedurende het ontwerptraject is er echter onvoldoende aandacht geweest voor de uiteindelijke maakbaarheid van de machine. Het op korte termijn bouwen van een prototype stond op dat moment voorop. We hebben engineering en productie als twee aparte processen opgepakt. Dat bleek tijdens het productieproces problemen op te leveren op het gebied van de maakbaarheid van de machine. Gelukkig heeft MTA dit accuraat opgepakt.''
- Han Verheijen
Director of Engineering
IAI Industrial Systems

De oplossing

Toen tijdens de eerste productiebatch bleek dat er problemen waren met betrekking tot maakbaarheid en reproduceerbaarheid van de BookMaster Pro is MTA - in samenwerking met IAI Industrial Systems - een re-engineeringsproces gestart. De Production Quality Engineer van MTA heeft iedere module in de machine opnieuw onder de loep genomen. De aanbevelingen die hieruit voortkwamen zijn door IAI zelf in de technische documentatie verwerkt. 

Voor dit re-engineeringsproces was relatief weinig tijd. Dankzij de open samenwerking met IAI kon MTA middels een gedegen review van de engineering de uitdagingen in de productie echter constructief aanpakken, waardoor het productieproces minder tijdrovend en kostbaar werd. 

''Tijdens de engineering lag de nadruk op het bouwen van een prototype. Vroegtijdige bestellingen hebben het bouwen van productiemodellen echter versneld. Op dat moment werd maakbaarheid een stuk belangrijker. Ons leermoment: het is belangrijk al in de beginfase te bepalen wie de machine gaat produceren en deze partij te betrekken bij de engineering, zodat we al in een vroeg stadium inzicht krijgen in de kostprijs en maakbaarheid van de machine.''
- Han Verheijen
Director of Engineering
IAI Industrial Systems

De optimalisatieslag die middels de re-engineering werd gemaakt, resulteerde in tal van verbeteringen met betrekking tot de maakbaarheid en reproduceerbaarheid van de BookMaster Pro. We benoemen er hier een aantal: 

 • Diverse onderdelen en samenstellingen van de machine zijn vereenvoudigd. Hierbij is gekeken naar de maakbaarheid in relatie tot de functie. Er zijn onder andere aanpassingen gedaan in vorm, maatvoering, vorm- en plaatstolerantie, materiaalkeuze en nabehandeling van het product.
 • Er is geïnvesteerd in tooling om het productieproces en de reproduceerbaarheid van de onderdelen te verbeteren.
 • Tijdrovende afstellingen zijn aangepakt door onderdelen te vereenvoudigen en afstellingen reproduceerbaar te maken.
 • Er zijn prefab kabelsets gedefinieerd die voorgemonteerd en getest worden aangeleverd door een gespecialiseerde toeleverancier. Hierdoor hoeven kabels tijdens het productieproces niet meer op maat te worden gemaakt. Dit zorgt voor een flinke tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering. 

Doordat het engineering- en productie proces van elkaar gescheiden zijn, worden costdown mogelijkheden door het reeds gekozen concept uitgesloten. Een integratie van engineering en productie tot één proces, of minimaal het intensief betrekken van de maakpartner in het designproces, kan een grote positieve invloed op de business case hebben. Een goede reden om bij nieuwe projecten de system supplier al in een vroeg stadium in te schakelen en voor het complete traject in te zetten.

MTA is in staat het complete engineeringsproces én de productie uit handen te nemen, waardoor de OEM'er ruimte krijgt zich te focussen op de kerncompetenties. Door beide fases onder één dak uit te besteden, worden er belangrijke optimalisatieslagen gemaakt. Wanneer tijdens de engineering van de machine al wordt gekeken naar de maakbaarheid en de reproduceerbaarheid kunnen belangrijke kosten- en tijdsbesparingen worden gerealiseerd. Dit verbetert de concurrentiepositie van de OEM'er in de markt. 

MTA zorgt als system supplier bovendien voor meerwaarde dankzij de nauwkeurige samenwerking met zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers die ieder hun eigen specialisatie hebben en binnen hun eigen vakgebied meedenken in het creatieproces. Dit zorgt ervoor dat er gedurende het gehele traject inzicht is in het kostenniveau en dat het eindresultaat van optimale kwaliteit is, geleverd binnen het afgesproken tijdspad. 

''Door MTA als system supplier bij het proces te betrekken, hebben we de maakbaarheid van de machine verder kunnen verbeteren. Tijdig kunnen bijsturen op dat gebied zorgt bovendien voor een enorme tijds- en kostenbesparing.''
- Han Verheijen
Director of Engineering
IAI Industrial Systems

De resultaten

Door de engineering en de productie van de BookMaster Pro als een geïntegreerd proces uit te besteden aan MTA profiteert IAI Industrial Systems van belangrijke voordelen: 

 • De zekerheid van een volledig getest systeem van de beste kwaliteit dat optimaal maakbaar en reproduceerbaar is en daarmee uitermate geschikt is voor seriematige productie.
 • De beste integrale kostprijs omdat MTA exact kan bepalen welke onderdelen kritisch zijn voor een optimaal productieproces. Daardoor kan de juiste focus worden aangebracht en kunnen acties worden gedefinieerd om de risico's die aan deze onderdelen zijn gekoppeld te managen. Bovendien maakt MTA gebruik van eigen geselecteerde leveranciers die meedenken tijdens het ontwikkelproces.
 • Een snellere levertijd en daarmee kortere time-to-market - en dus betere concurrentiepositie - omdat het integreren van engineering en productie zorgt voor een effectief proces.
 • Ontzorging van het complete proces en daardoor meer ruimte binnen de eigen organisatie voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten. 

Pak engineering en productie van uw module of systeem op als een geïntegreerd proces en realiseer via outsourcing van dit proces met als IAI Industrial Systems een optimaal resultaat.

IAI Industrial Systems heeft in de praktijk ervaren hoe belangrijk het is de ontwikkel- en productiefase van een systeem aan te vliegen als een geïntegreerd proces. Alleen op die manier wordt het gewenste eindresultaat bereikt, kan de time-to-market worden verkort en is kostprijsbesparing een feit. Door het proces uit te besteden, creëerde IAI extra ruimte binnen de eigen organisatie. Ruimte die bijvoorbeeld kan worden ingezet voor het ontwikkelen van nieuwe producten.

Wilt u ook ontdekken wat voor u de voordelen zijn van het uitbesteden van de engineering en productie van uw module of systeem? Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek aan. 

Bespreek met een van onze specialisten de situatie van uw business en de vraagstukken die u opgelost wilt zien. Wellicht is uitbesteden van engineering en productie als geïntegreerd proces voor u dé oplossing om uw doelstellingen - zoals een lagere kostprijs en kortere time to market - te behalen.