HvdB-2255_1
Blog
Terug naar het overzicht

Modulair uitbesteden: hoe selecteer ik de juiste system supplier?

Geplaatst door: John Willems

Het modulair uitbesteden van productie is geen beslissing die over één nacht ijs gaat. U wilt de garantie dat wanneer u kiest voor het inkopen van modules en/of complete machines dat ze voldoen aan de beoogde kwaliteit en functionaliteit. Daarbij verwacht u uiteraard een tijdige levering binnen de gewenste totale kosten. De KPI’s Quality, Logistics, Technology en Costs (QLTC) moeten optimaal in balans zijn. In deze blog post ga ik dieper in op de factoren die belangrijk zijn bij het selecteren van de juiste system supplier.

Een positieve business case is leidend

Voor 90 tot 95% bepaald een positieve business case of u uiteindelijk kiest voor modulair uitbesteden. Met andere woorden: resulteert uitbesteden in een financieel voordeel? En welke partner kan u hierbij het best ondersteunen? De kunst daarbij is om naar integrale kosten te kijken — levert het totale plaatje uiteindelijk het gewenste resultaat op?

Een slimme manier om dit snel te achterhalen is middels een quickscan. Dit kan vanuit verschillende invalshoeken. Onze quickscan is bijvoorbeeld gebaseerd op de cost drivers binnen het product dat u mogelijk wilt uitbesteden. Wat zou onze kostprijs zijn op basis van die cost drivers?

Een dergelijke scan geeft snel inzicht of uw vraagstelling haalbaar is; of uitbesteden mogelijk is. Een system supplier die u een dergelijke quickscan kan bieden, kan u onderaan de streep een hoop tijd schelen. Omdat u vrijwel direct antwoord hebt op uw vraag.

MTA_2017_03.jpg

ook andere aspecten bepalen wie uiteindelijk de beste system supplier voor uw product is

Is de business case positief dan is een maatwerkplan de volgende stap. Ieder product is namelijk anders en heeft specifieke eigenschappen waardoor er geen vast format voor een dergelijk plan bestaat.

Total Cost of Ownership is hierbij het uitgangspunt. Bij het selecteren van de juiste system supplier doet u er goed aan niet alleen naar prijs te kijken, maar ook naar:

  • Kwaliteit: Misschien is de integrale kostprijs het meest gunstig, maar als de kwaliteit niet voldoet dan levert het u uiteindelijk niet het gewenste resultaat op. Kwaliteit moet geborgd zijn in de processen van de gehele toeleverketen.
  • Flexibiliteit: Kan een toeleverancier de gewenste flexibiliteit leveren? Hoe wordt deze flexibiliteit gemanaged?
  • Leverperformance: Hoe wordt dit gemeten en wat zijn de behaalde resultaten over een langere periode?
  • Productiecapaciteit: Is er voldoende productiecapaciteit? Hoe gaat men om met flexible behoefte?
  • Productie infrastructuur: Heeft de system supplier de juiste productie infrastructuur, zoals bijvoorbeeld cleanroom, ESD, testmiddelen, en andere technisch noodzakelijke expertise beschikbaar om de module of het systeem te kunnen produceren?
  • Communicatie: Hoe worden klantvragen verwerkt en hoe is de communicatie omtrent deze vragen georganiseerd?
  • Service: Hoe ziet de service eruit? Kunnen ze spare parts leveren? Hoe wordt geacteerd wanneer een probleem zich voordoet?
  • Klantenspreiding: Hoeveel klanten bedient de supplier? En hoe zijn deze verdeeld ten opzichte van elkaar?

Eerlijkheid duurt het langst

Uiteindelijk is het allerbelangrijkst dat een partner goed naar uw vraagstelling luistert en eerlijk is. Een partner die conform de vraag ook met een eerlijk antwoord terugkomt. Iemand die wanneer de business case niet positief is dit ook eerlijk aangeeft. Het is uiteindelijk zaak dat het hele plaatje klopt.

Maar kies ook voor een partner die met u meedenkt. Door bijvoorbeeld wanneer de business case in eerste instantie niet positief is, deze alsnog passend maakt door bijvoorbeeld het ontwerp te optimaliseren middels value engineering. Of door de maakbaarheid van individuele onderdelen te verbeteren zonder het overall design aan te tasten.

Een partner die — indien maatwerk gewenst is — dit mogelijk kan maken door variatie binnen de configuratie aan te brengen door een slimme architectuur te definiëren en daarmee het product configureerbaar maakt.

Kan de door u geselecteerde system supplier die toegevoegde waarde leveren?

Alle elementen die ik in dit blog beschreven heb, zijn belangrijk in de overweging voor de juiste system supplier — zodat u uiteindelijk de beste integrale kostprijs geboden kan worden. Maar wat u precies nodig heeft voor een positieve business case, daar komt u eigenlijk pas achter in een persoonlijk gesprek. Hoe ziet uw persoonlijke business case eruit? Welke uitdagingen spelen er?

Samen met de system supplier moet u bepalen hoe aan deze uitdagingen voldaan kan worden en of de business case geoptimaliseerd kan worden.

Wilt u passend advies op uw vraagstuk omtrent modulair uitbesteden? Wij helpen u graag middels een persoonlijk gesprek.

 

New Call-to-action

Deel deze pagina