HvdB-2255_1
Blog
Terug naar het overzicht

3 factoren die bepalen hoe rendabel modulair uitbesteden is

Geplaatst door: John Willems

Het verminderen van de inkoopkosten en voorraadkosten en het verkorten van de levertijd zijn voor u de belangrijkste drijfveren. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te realiseren, waarvan productie uitbesteden de perfecte kans is om meerdere stappen in één keer te zetten.

Outsourcing van mechatronische systemen heeft namelijk verschillende voordelen, zoals ik al eerder beschreef in deze blog post. Niet alleen voor u als inkoopmanager, maar voor de gehele organisatie.

Maar wanneer is het rendabel om modules uit te besteden? Welke factoren moeten minimaal aanwezig zijn? Met andere woorden: wanneer heeft u een goede business case? Dat leest u in deze blog post.

1. Regio waar u inkoopt

Uw inkoopregio is een belangrijke factor die mede bepaald in welke mate het uitbesteden van productie rendabel is. Met name wanneer u lokaal inkoopt kunt u een besparingspotentieel benutten door de bestaande toeleverketen te vervangen door de supply chain van uw partner.

Met modulaire outsourcing legt u de productie namelijk in handen van een goed gemanagede supply chain met zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en productiepartners die diepgaande kennis van bewerkingstechnologieën hebben én in de juiste regio zitten. Hiermee zijn besparingen te realiseren, wat resulteert in een concurrerende kostprijs.

Indien de supply chain reeds internationaal ingericht is dan zijn er nog nog steeds mogelijkheden om productie uit te besteden. Dit vraagt echter om extra verdieping en afstemming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verder optimaliseren van het huidige ontwerp door middel van value engineering. Deze strategie resulteert vaak in een positieve business case, zeker in combinatie met zorgvuldig geselecteerde productiepartners.

 

2. De complexiteit van de module of het systeem

Of value engineering rendabel is heeft onder andere te maken met de complexiteit van een module of systeem. Als deze zeer complex is dan liggen hier kansen om de complexiteit terug te brengen naar een eenvoudiger concept zonder functionaliteit en kwaliteit te verliezen — en daarmee de integrale kostprijs te verlagen.

Maar kijkend naar de complexiteit van een module of systeem kan er ook nog vanuit een andere invalshoek toegevoegde waarde worden geleverd door de productie uit te besteden. Is er namelijk geen of onvoldoende mogelijkheid om een product minder complex te maken, dan is de kans groot dat het productieproces efficiënter ingericht kan worden.

Bij het in de markt zetten van een nieuw product is voor uw organisatie de productie waarschijnlijk een van de vele onderdelen in het proces, maar geen absolute kernactiviteit. Kiest u voor het uitbesteden van deze productie dan kiest u voor een partner waar de productie efficiënt produceren de kernactiviteit is. De focus ligt volledig op het zo lean mogelijk inrichten van de productie en daarmee hebt u de garantie op de beste integrale kostprijs.

3. De opbouw van de module of het systeem

Wanneer is een module complex? Dat wordt bepaald door de architectuur van een module of systeem. Keuzes die in de conceptuele fase van het ontwerp gemaakt zijn vormen de basis voor de definitieve productiekosten. Deze kosten bepalende factoren zijn in hoofdlijnen terug te brengen naar:

  •   Materiaal
  •   Montage
  •   Testen

modulair uitbesteden rendabel


Materiaal

Een module of systeem bevat over het algemeen de volgende componenten:

  •   Standaard componenten zoals motoren, geleidingen etc.
  •   Elektrocomponenten zoals besturingselementen en veldbekabeling
  •   Verspanende of plaatwerk gerelateerde componenten oftewel de mechanische onderdelen

In deze laatste categorie ligt de meeste potentie voor het realiseren van een kostenbesparing omdat het maatwerk bevat. Deze besparingen zijn tweeledig. Enerzijds kunt u besparen door een andere leverancier te selecteren binnen een goed gemanagede supply chain zoals beschreven bij punt een. Anderzijds kunt u met value engineering een component eenvoudiger maken al dan niet binnen de vorm, fit en functie van het initiële ontwerp.

Vanzelfsprekend moet het aandeel van deze groep componenten binnen een module of systeem significant vertegenwoordigd zijn om het verschil in kosten te maken. Onze ervaring is dat value engineering op functioneel niveau het meeste voor u oplevert. Onze industrialisatie specialist en lead engineer kijken in dit geval naar enerzijds de functie van een subgroep en anderzijds naar de commerciële waarde hiervan. Door het maken van een functie/kosten matrix ontstaat een helder beeld welke besparingen op functioneel niveau haalbaar zijn en welke inspanningen en risico’s hier tegenover staan.

modulair uitbesteden rendabel


Montage

Hoe groter het aandeel montage uren is in het realiseren van een module of systeem, hoe groter de kans is op een efficiëntere inrichting en hoe groter het besparingspotentieel.

Wanneer u producten zelf produceert in West-Europa dan zijn de uurtarieven voor montage vergelijkbaar met die van een West-Europese productiepartner en daarmee niet de discriminerende factor. Hoe efficiënt het montageproces verloopt is dat wel en hier liggen dus ook de kansen om te optimaliseren.

Testfase

Het laatste belangrijke element die mede bepaalt of uitbesteden rendabel is, is de testfase. U wilt er immers zeker van zijn dat de functionele werking gecontroleerd is. Wanneer u productie uitbesteedt, test uw partner de module of het systeem volgens een bepaald overeengekomen afnameprotocol. Het voordeel is dat u zeker bent van een product dat voldoet aan de afgestemde specificaties, vastgelegd in een testrapport. Met andere woorden: de kwaliteit is gewaarborgd.

Kortom, wanneer u lokaal inkoopt en zeer complexe modules of systemen produceert die bestaan uit maatwerk componenten en veel montage uren, dan heeft u zeker een goede business case om productie uit te besteden.

Wilt u hier direct meer inzicht in krijgen dan hebben we misschien iets interessants voor u: de Outsourcing Scan. In 14 korte vragen ontdekt u hoe rendabel het uitbesteden van productie is voor uw organisatie — en waarom dit wel of niet zo is. Daarbij kijken we niet alleen naar inkoopregio en complexiteit, maar bijvoorbeeld ook naar levertijd, lifecycle en productiecapaciteit.

Doe de Scan hier:

New Call-to-action

Deel deze pagina