HvdB-2255_1
Blog
Terug naar het overzicht

Insourcing vs Outsourcing: 6 redenen waarom een andere inkoopstrategie werkt

Geplaatst door: John Willems

Als inkoopmanager wilt u een bijdrage leveren aan de winstgevendheid en groei van uw organisatie. Met andere woorden: u wilt de parameters waar u invloed op heeft — inkoopkosten, voorraadkosten en levertijd — zo laag mogelijk houden. En dat is vanzelfsprekend makkelijker gezegd dan gedaan. 

Een slimme manier om dit te bewerkstelligen is door voor een andere inkoopstrategie te kiezen: van insourcing naar outsourcing. Besteed de productie van mechatronische producten, systemen of modules uit. In deze blog post vertel ik u wat de voordelen van modulaire outsourcing zijn in vergelijking met insourcing. En daarbij kijk ik niet alleen naar hoe dit u helpt in het realiseren van uw doelstellingen, maar ook wat het de gehele organisatie kan opleveren. Lees dus vooral verder.

 

Insourcing vs. outsourcing: Wanneer is het outsourcen van productie een geschikte inkoopstrategie?

Voordat ik dieper in ga op de voordelen, wil ik eerst even toelichten wanneer outsourcing ten opzichte van insourcing een geschikte inkoopstrategie kan zijn. Wanneer zet u de eerste stap om te bepalen of u een goede business case hebt om productie uit te besteden?

Ontdek of het uitbesteden van productie rendabel is — doe de Outsourcing Scan


Dat is onder andere sterk afhankelijk van de lifecycle van het product, de module of het systeem dat u wilt gaan produceren. Staat u aan het begin van het opstarten van de eerste series, dan is het uitermate winstgevend om voor outsourcing te kiezen. De kans is groot dat de organisatie — medewerkers, productieruimte, etc. — hier nog niet op ingericht is. Door de productie van een nieuwe module of systeem uit te besteden, hoeft u hier binnen de interne organisatie ook niet in te investeren.

Is de benodigde productiecapaciteit en ruimte wel aanwezig, dan zijn andere factoren bepalend voor de business case.

Om u een idee te geven wanneer de keuze voor outsourcing ten opzichte van insourcing u het meeste oplevert, vertel ik hieronder wat de voordelen van deze inkoopstrategie zijn.

MTA_2017_Fotoshoot03_011.jpg


Insourcing vs. Outsourcing: de voordelen van het uitbesteden van productie


Reden 1: Integrale kosten besparen

Het verlagen van de inkoopkosten is misschien voor u wel de belangrijkste doelstelling en daarmee uitdaging. Met outsourcing legt u de productie in handen van een gedegen gemanagede supply chain met zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en productiepartners die diepgaande kennis van bewerkingstechnologieën hebben. Hierdoor kunt u rekenen op een concurrerende integrale kostprijs. Ook de voorraadkosten vallen lager uit, omdat het product, de module of het systeem niet intern op voorraad ligt.

Outsourcing resulteert niet alleen in het verlagen van de inkoopkosten en voorraadkosten, maar ook in een verlaging van de vaste, operationele, kosten. U heeft immers minder monteurs en engineers nodig om modules of systemen te produceren; een kleinere productieruimte voldoet waardoor uitbreiding niet noodzakelijk is. Extra investeren in het machinepark is overbodig. Dit alles resulteert in een betere winstgevendheid van uw organisatie.

 

Reden 2: Reduceren aantal leveranciers

Wanneer u modules of systemen zelf produceert bent u afhankelijk van een groot aantal leveranciers voor de diverse onderdelen. Wanneer u kiest voor het uitbesteden van productie reduceert u dit leveranciersbestand tot slechts één leverancier. Daarmee optimaliseert u de supply base en verkleint u de beheerslast binnen uw processen, wat resulteert in een minder complexe aansturing en beheerslast.

 

Reden 3: Levertijd verkorten

Het verkorten van de levertijd heeft zowel verband met een optimale inrichting van de supply chain als het reduceren van het aantal leveranciers tot één die de productie volledig voor u inregelt. U beperkt uw afhankelijkheid van meerdere partijen naar slechts één partij, waarmee u de leverbetrouwbaarheid aanzienlijk verhoogt.

Omdat u met uw partner duidelijke afspraken maakt omtrent levertijden en dit ook contractueel vastlegt, verhoogt u de slagingskans van de levertijd die aansluit op uw wensen aanzienlijk.

Indien u een goede business case heeft, helpt outsourcing u bij het behalen van uw doelstellingen. Maar door aan deze specifieke knoppen te draaien bent u van nog veel grotere waarde voor de organisatie, en wel om de volgende redenen:

 

Reden 4: Vergroten beschikbaarheid werkkapitaal

Wanneer u zelf materialen inkoopt, ontvangt u ook zelf de factuur van elke leverancier en dat heeft invloed op de totale cashflow. Bij het uitbesteden van een volledige module of systeem kunt u de module afroepen op het moment dat daar concreet behoefte aan is. Daarmee verplaatst u het voorfinancieringstraject buiten de deur en creëert u extra werkkapitaal. De betalingstermijn gaat immers pas in als de module wordt geleverd.

 

Reden 5: Focus op uw core business en
de lange termijn strategie

Doordat u met outsourcing het werkkapitaal vergroot heeft u ook meer budget tot uw beschikking om te focussen op andere speerpunten buiten de operationele zaken. Waardoor uw bedrijf meer financiële ruimte heeft om nieuwe ontwikkelingen op te starten en daarmee de marktpositie verder uit te bouwen.

 

Reden 6: Groei realiseren zonder significante investeringen in de
eigen organisatie

Dit voordeel ligt eigenlijk in lijn met het verlagen van de integrale kosten. Door de productie uit te besteden hoeft de organisatie geen extra investeringen te doen in mensen en middelen om bijvoorbeeld de groeiambitie te realiseren en wordt toch het gewenste resultaat behaald.

Kortom, indien het juiste moment daar is, levert outsourcing een hoop voordelen op. Niet alleen voor u als inkoopmanager — omdat u de inkoopkosten weet te reduceren en de levertijd te verkorten — maar voor de gehele organisatie, omdat de focus verschuift van het heden naar de toekomst.

Of outsourcing in vergelijking met insourcing een geschikte inkoopstrategie is hangt af van veel verschillende factoren. Om u te helpen te bepalen of outsourcing rendabel is voor uw organisatie hebben we een scan opgesteld. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is slechts 14 vragen beantwoorden en daarna ontvangt u een indicatie of outsourcing een geschikte strategie is en waarom dit wel of niet zo is.

Doe de Scan hier:

New Call-to-action

Deel deze pagina