HvdB-2255_1
Blog
Terug naar het overzicht

Engineeringscapaciteit vergroten? Dit zijn de 3 mogelijkheden

Geplaatst door: John Willems

Misschien worstelt u — net als veel andere engineering managers in de (high-tech) machinebouw — met het op de juiste manier organiseren en structureren van de engineeringsafdeling om altijd voldoende capaciteit tot uw beschikking te hebben. Niet alleen om lopende projecten vorm te geven, maar ook om ontwikkeltrajecten op te starten. Er zijn drie manieren om de engineeringscapaciteit en de flexibele schil daaromheen goed te organiseren. 

Engineer 

1. Het uitstellen van projecten

De eerste mogelijkheid is het uitstellen van projecten tot u de benodigde capaciteit tot uw beschikking hebt om het project te realiseren. Het voordeel hiervan is dat kennis en kwaliteit binnen uw eigen organisatie blijft. Echter heeft dit ook een groot nadeel; omdat u projecten pas later kunt opstarten heeft dit nadelige gevolgen voor de time-to-market, terwijl in de huidige markt korte lead times eerder een eis dan een vraag zijn.

Bovendien is er, omdat alle tijd en energie van uw engineers naar lopende projecten gaat, weinig tijd en ruimte voor innovatie. Bovendien kent u uw producten dusdanig, dat u altijd vanuit uw eigen perspectief vorm geeft aan deze innovatie. Een objectieve kijk is hierdoor lastig, waardoor u mogelijk slimme innovaties misloopt.

Als laatste wilt u de engineers die u tot uw beschikking hebt graag behouden, omdat het op de huidige arbeidsmarkt steeds moeilijker is om goede specialisten te vinden. Daarom is het belangrijk dat u ze voldoende uitdaging kunt blijven bieden. Veel engineers nemen niet langer genoegen met alleen het werken aan lopende projecten. Ze zoeken meer verdieping en uitdaging en willen innovatief bezig zijn.

 

2. Inlenen van de benodigde capaciteit middels detachering

De tweede mogelijkheid is het detacheren van engineers. Hoewel u met deze mogelijkheid de capaciteit kunt vergroten, heeft het ook een aantal nadelen:

  • De kennis blijft niet op een centrale plaats, omdat engineers na afronding van een project vertrekken.
  • U kan de kwaliteit niet volledig garanderen omdat het kennisniveau van het betreffende product of applicatie onvoldoende is. Dit heeft ook nadelige gevolgen voor de time-to-market.
  • Specifieke kennis is op basis van detachering lastig te verkrijgen — de echte specialisten worden vaak langdurig op projecten ingezet. De kennis van engineers die wel beschikbaar zijn betalen zich voornamelijk later in het project terug, als het ontwerp verder in detail uitgewerkt wordt.
  • U kunt de kennis die u in huis haalt minimaal inzetten op innovatie omdat uitgebreide applicatiekennis ontbreekt en opdrachten vaak afgebakend zijn waardoor er geen ruimte is voor innovatie.
  • Het beïnvloedt uw eigen capaciteit, omdat er aansturing vanuit de organisatie vereist is om ervoor te zorgen dat de gewenste output geleverd wordt.

 

3. Het gedeeltelijk of volledig uitbesteden van projecten

De laatste mogelijkheid die u hebt om de flexibele schil rondom uw engineeringscapaciteit te organiseren is het gedeeltelijk of volledig uitbesteden van projecten. Dit is een optie waar veel engineering managers niet bij stil staan, terwijl het zeker het gewenste resultaat kan opleveren.

Een veelgehoord bezwaar voor deze optie is dat de kennis en kwaliteit onvoldoende gewaarborgd kan worden, maar dit is lang niet altijd terecht. Voorwaarde is wel dat de betreffende system supplier alles op de juiste manier heeft georganiseerd. Denk hierbij aan het vastleggen van design rules en het implementeren van deze regels in de manier van werken. Hoewel het garanderen van kennis en kwaliteit een investering in een langdurige relatie vereist — waarin u de partner tijd geeft om kennis op te bouwen — resulteert het uiteindelijk in een efficiënte samenwerking. De kennis gaat na afronding van een project namelijk niet verloren en kan hergebruikt worden bij een volgend project.

Door projecten (gedeeltelijk) uit te besteden, kunt u zich concentreren op de kernontwikkeling. De overige processen, die om minder specifieke kennis vragen, kunt u zonder grote risico’s uitbesteden. Via deze strategie kunt u ontwikkelingen parallel laten lopen, waardoor u een kortere time-to-market realiseert.

Buiten een kortere time-to-market en behoud van kennis en kwaliteit, heeft het uitbesteden van ontwikkelprojecten nog meer voordelen:

  • Een partner houdt tijdens het ontwikkelproces al rekening met de industrialisatie: hoe kan een product het beste seriematig geproduceerd worden? Dit heeft ook een positieve uitwerking op de time-to-market.
  • De engineers van een system supplier werken aan een mix van projecten voor verschillende klanten, waardoor opgedane kennis over projecten heen gedeeld kan worden.
  • Ze kijken met een volledig objectieve blik naar uw module of systeem en de maakbaarheid ervan, waardoor ze sneller optimalisaties ontdekken en uw product naar een hoger niveau tillen.

Kortom, u heeft verschillende mogelijkheden om de engineeringscapaciteit goed te organiseren. Welke oplossing voor u het gewenste resultaat oplevert wordt in grote mate bepaald door criteria als kennis- en kwaliteitsborging, het effect op time-to-market, de ruimte voor innovatie en de impact op de eigen capaciteit.

Deel deze pagina