HvdB-2255_1
Blog
Terug naar het overzicht

3 randvoorwaarden voor het succesvol uitbesteden van productie

Geplaatst door: John Willems

Het modulair uitbesteden van de productie van mechatronische machines of systemen is niet vanzelfsprekend succesvol. Om het proces goed te laten verlopen en tot een optimaal eindresultaat te komen, dient u als onderneming aan drie belangrijke randvoorwaarden te voldoen.

MTA-System-supply-machinerie-productie-uitbesteden-waarom-interessant

 

Het uitbesteden van productie is voor veel bedrijven interessant omdat het bijdraagt aan het realiseren van groeiambities en leidt tot meer flexibiliteit, kostprijsreductie, een snellere doorlooptijd en kwaliteitsverbetering. Maar om outsourcing tot een succes te maken moet uw onderneming wél aan drie zeer essentiële randvoorwaarden voldoen:

  • Een positieve business case voor het uit te besteden product.

  • Draagvlak binnen de gehele onderneming voor het uitbesteden van de productie.

  • Bereidheid om kennis te delen over het uit te besteden product.

Positieve business case

Het is voor een onderneming alleen interessant te investeren in een product en eventuele uitbesteding ervan als de business case positief is en er dus een interessant financieel resultaat mee kan worden behaald. Het is zaak daarbij te kijken naar het integrale kostenplaatje. MTA heeft een outsourcing scan beschikbaar waarmee u snel kunt achterhalen of het uitbesteden van uw productie een interessante optie is. Blijken er nog wat haken en ogen aan uw business case te zitten, dan denkt MTA graag met u mee.

Met onze brede kennis en ervaring op het gebied van mechatronica en productietechnologie is het wellicht mogelijk uw business case alsnog passend te maken en uw product zelfs naar een hoger niveau te tillen. Bijvoorbeeld door de maakbaarheid van onderdelen te verbeteren of het ontwerp van het product te optimaliseren middels een industrialisatieproject.

Draagvlak

Het is essentieel binnen de gehele organisatie draagvlak te creëren voor het uitbesteden van productie. Dit is namelijk de basis voor een goede, vertrouwelijke samenwerking die leidt tot het beste eindresultaat. Draagvlak kan worden gecreëerd middels een open communicatie met alle afdelingen en medewerkers in de organisatie. Op basis van ervaring kan MTA een rol spelen bij het creëren van dit draagvlak, bijvoorbeeld door middels kennissessies per afdeling inzicht te geven in de voor- en nadelen van modulair uitbesteden.

Het is begrijpelijk dat afdelingen of medewerkers sceptisch zijn als het gaat om outsourcing. Engineers geven hun product – ‘hun kindje’ – letterlijk uit handen en zijn bang dat bij de samenwerkingspartner de juiste productkennis ontbreekt waardoor de kwaliteit niet kan worden gewaarborgd.

Deze scepsis is echter ongegrond omdat MTA met een zorgvuldige kennisvergaring en een gedegen kwaliteitssysteem het optimale eindresultaat kan garanderen. Door outsourcing ontstaat vervolgens bij de OEM’er weer ruimte voor innovatie, voor het opstarten van nieuwe ontwikkelprojecten. Daardoor is de onderneming in staat ook in de toekomst concurrerend te zijn in de snel veranderende markt.

Kennis delen

Om een product te kunnen maken dat voor honderd procent aan de verwachtingen voldoet, moet uw onderneming bereid zijn alle benodigde kennis te delen met de producent met wie u gaat samenwerken. Het is het meest efficiënt als de OEM’er een vaste contactpersoon met kennis van zaken beschikbaar heeft die de transitie van informatie kan begeleiden.

Vaak is de benodigde input voor het grootste deel vastgelegd in werktekeningen en andere documenten. Zaken die niet zijn vastgelegd in de technische product documentatie (TPD) dienen mondeling te worden overgedragen aan de NPI (New Product Introduction) project manager van MTA. Deze informatie zit bijvoorbeeld alleen in het hoofd van bepaalde medewerkers. De NPI zorgt er vervolgens voor dat alle informatie in het productiesysteem wordt vastgelegd. Met het Assembly Quality System (AQS) wordt de kwaliteit tijdens het montageproces en de test- en afnameprocedure real time bewaakt en geregistreerd. Daardoor wordt de leverbetrouwbaarheid gewaarborgd.

Alle kennis en informatie die wordt gedeeld, is vanzelfsprekend vertrouwelijk. Alle IP-gerelateerde informatie blijft intellectueel eigendom van de OEM. MTA gaat hier uiterst zorgvuldig mee om en streeft als strategische samenwerkingspartner naar een duurzame, vertrouwelijke relatie waarbij met het in twee richtingen delen van know how een optimaal productieproces en eindproduct kan worden gerealiseerd.


Case study: realisatie groeiambitie

Vanderlande Industries besloot de productie van de zogenoemde STACK@EASE uit te besteden aan MTA en voldeed aan de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Lees in de case study 'Vanderlande Industries' meer over deze outsourcing die bijdraagt aan het realiseren van de groeiambitie van deze onderneming.

Deel deze pagina