HvdB-2255_1
Blog
Terug naar het overzicht

7 voordelen van het Assembly Quality System (AQS)

Geplaatst door: John Willems

Als u de productie van een mechatronische machine of module uitbesteedt, dan verwacht u natuurlijk een product dat voldoet aan alle specificaties en vereisten. Het zou moeten werken naar de verwachtingen. Met het Assembly Quality System (AQS) zorgt MTA ervoor dat de kwaliteit op het gewenste peil is tijdens het montageproces en de test- en afnameprocedures.

MTA-mechatronica-systemsupply-3-de-voordelen-van-het-assembly-quality-system-AQS-assemblyqualitysystem

Het merendeel van alle informatie die nodig is om een machine of module te assembleren, is vastgelegd in de technische product documentatie (TPD). Denk bijvoorbeeld aan de werktekeningen. Maar vaak zijn er ook zaken die hier niet in staan, maar die wél van het grootste belang zijn om de module naar de verwachtingen van de OEM’er te kunnen produceren. Daarom ontwikkelde MTA het Assembly Quality System (AQS).

In dit digitale kwaliteitssysteem worden klant- en projectspecifiek diverse controlepunten vastgelegd. Denk hierbij aan tussentijdse fysieke metingen van maatvoeringen of tolerantie van bepaalde onderdelen. Ook de visuele afwerking van de module staat beschreven. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zaken als het gebruik van bepaalde gereedschappen vastgelegd en worden serienummers van onderdelen geregistreerd zodat de herkomst later achterhaald kan worden.

 

Uniek systeem

Het AQS is een uniek systeem dat MTA in eigen beheer heeft ontwikkeld. Met dit systeem richten we ons specifiek op de high mix, low volume markt. Deze kreet verwijst naar een grote variëteit in maatwerkmodules en -machines in een relatief kleine oplage. Dit kan variëren van enkele machines van een bepaalde uitvoering per jaar tot jaarlijks zo’n 1.000 tot 1.500 modules. Dit speelveld typeert het karakter van MTA: een hoge variatie in productie en daarmee een zeer uitgebreide kennis in huis. Het AQS is daarbij een unieke tool, die volledig is gedigitaliseerd en waarmee MTA zich onderscheidt als system supplier.

Het werken met het AQS brengt veel voordelen met zich mee. We zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

Lees ook: het uitbesteden van productie: waarom is dat interessant?

 

1. Gegarandeerde CONSISTENTIE

Doordat de montage-instructie samen met alle specificaties en eisen volledig en nauwkeurig is vastgelegd, wordt de consistentie van de assemblage gegarandeerd. De productie is niet langer persoonsafhankelijk, er wordt een uniform resultaat bereikt.


2. DIGITALE BESCHIKBAARHEID

In het AQS wordt alle informatie digitaal vastgelegd. Dit digitale productiedossier blijft ook na het afronden van het montageproces beschikbaar. Bij eventuele vervolgorders kan hier dus weer gebruik van worden gemaakt. Ook als zich op een later moment een probleem voordoet met de module, kan het dossier worden geraadpleegd. Serienummers van afzonderlijke componenten zijn in het AQS geregistreerd, waardoor de herkomst van specifieke onderdelen eenvoudig kan worden getraceerd en het probleem doelgericht kan worden opgelost.


3. TOOL VOOR FEEDBACK

Het AQS is een tool voor de monteur om feedback te kunnen geven, bijvoorbeeld op zaken als de werkinstructie. Een doelgerichte interactie tussen monteur en engineer is daardoor eenvoudig en efficiënt. De feedback die de monteur in het AQS plaatst, kan weer worden gebruikt om verdere verbeteringen te realiseren bij de productie van toekomstige series van de betreffende module.


4. ALTIJD UP-TO-DATE

De informatie in het AQS is altijd up-to-date. Wanneer zaken worden aangepast of toegevoegd, zijn deze direct digitaal beschikbaar voor de monteur. ‘Oude’ informatie wordt direct uit het systeem verwijderd. Daarmee wordt voorkomen dat de monteur met foutieve informatie werkt, een risico dat wél bestaat wanneer zou worden gewerkt met papieren werkinstructies waarbij eerdere versies per ongeluk in omloop blijven.


5. REGISTRATIE VAN ISSUES

Het AQS werkt als een soort trouble shooter bij het testen van modules. Wanneer een component onverhoopt niet of niet zoals verwacht werkt, dan kan de monteur in het AQS opzoeken of dit probleem zich in het verleden vaker heeft voorgedaan en hoe dit kan worden opgelost. Zie het als een soort documentatieplatform met FAQ’s waarmee snel en efficiënt een oplossing kan worden gevonden. Uiteraard worden issues die vaker voorkomen zoveel mogelijk bij de oorzaak aangepakt – door bijvoorbeeld het aanpassen van de werkinstructie – zodat deze in de toekomst bij de functionele test al niet meer aan de orde zijn.


6. VERHOGEN VAN EFFICIËNTIE EN PRODUCTIVITEIT

Doordat in het AQS alle informatie helder en gestructureerd wordt weergegeven, kan de monteur snel en efficiënt het assemblageproces uitvoeren. Realtime bewaking en registratie van kwaliteit tijdens het montageproces draagt hier in belangrijke mate aan bij. Door tussentijdse controlemomenten in te bouwen, wordt voorkomen dat pas bij de functionele test aan het einde van het proces een probleem boven water komt. Eventuele problemen worden al in een vroeg stadium gesignaleerd en hier kan direct in het proces op worden geanticipeerd. Hiermee wordt voorkomen dat een module die af is alsnog (deels) moet worden gedemonteerd om het issue op te lossen. Hiermee wordt veel tijd bespaard en dat draagt vanzelfsprekend bij aan een zo scherp mogelijk kostenplaatje voor de OEM’er.


7. INFORMATIE OP MAAT

Wanneer een OEM’er eigen controledocumenten beschikbaar heeft, dan kunnen deze eenvoudig worden ingepast in het AQS. Zo krijgt de OEM’er de gewenste informatie met betrekking tot bijvoorbeeld testresultaten en specificaties van de module dus op maat aangereikt.

 

CASE STUDY: BEWEZEN KWALITEIT

Vanderlande Industries koos voor MTA als partner voor het produceren van de STACK@EASE. Het AQS leverde een belangrijke bijdrage in het assemblageproces waardoor MTA een kwalitatief uitstekend eindresultaat bij de OEM’er kon leveren. Lees meer over dit project in de Vanderlande case study

 

Deel deze pagina