HvdB-2255_1
Blog
Terug naar het overzicht

3 essentiële voordelen van Early Supplier Involvement (ESI)

Geplaatst door: Sjaak Janssen

Als u als OEM’er de ontwikkeling en/of de productie van een mechatronische machine of module wilt uitbesteden, dan is het verstandig om al in een vroeg stadium een system supplier erbij te betrekken. Early Supplier Involvement (ESI) heeft namelijk grote voordelen.

MTA_System_supplier_early_supplier_involvement_ESI_drie_voordelen

OEM’ers zetten steeds vaker een system supplier in om een deel van de productie van een machine of module uit te besteden. In de praktijk gebeurt dit echter vaak te laat in het proces. Door al in de conceptfase van de productontwikkeling gebruik te maken van Early Supplier Involvement profiteert u van drie essentiële voordelen:

Voordeel #1: Besparing op de kostprijs

Bij de ontwikkeling van een nieuw product of systeem komt het in de praktijk vaak voor dat een business case (in eerste instantie) niet positief uitkomt. De belangrijkste oorzaak hiervoor komt voort uit conceptkeuzes die al vroegtijdig in het ontwikkeltraject worden gemaakt.

Wanneer u als OEM’er pas in een later stadium een system supplier betrekt in het ontwikkelproces, dan zijn de conceptkeuzes reeds gemaakt. Daarmee zijn de kosten voor het materiaal – die 70 tot 80% van het totale kostenplaatje beslaan – al vastgelegd. De afbeelding hieronder geeft deze situatie weer. Zonde, want juist door de kennis en expertise op het gebied van productontwikkeling en productiefilosofie kan een system supplier u helpen flink te besparen op deze kosten. Door een system supplier al in de conceptfase erbij te betrekken, kunnen aan de hand van de gekozen concepten de juiste materialen tegen een scherp tarief worden ingekocht. 

Early_Supplier_Involvement_kostprijs


Voordeel #2: efficiënter productieproces c.q. betere maakbaarheid van het product

MTA focust als system supplier op een optimale maakbaarheid van het product. In dit zogenoemde industrialisatieproces is een goede afstemming met de toeleverketen van met name de kritische onderdelen (die vaak ook het meest kostbaar zijn) essentieel. Dankzij de brede ervaring op het gebied van engineering en maakbaarheid kunnen de juiste (materiaal)keuzes worden gemaakt en wordt een efficiënt productieproces gewaarborgd.


voordeel #3: kortere time to market

ESI heeft een positieve invloed op de doorlooptijd van het productieproces. En dat is essentieel, want de concurrentie is groot en de tijdsdruk enorm. Brengt u als OEM’er uw product als eerste op de markt, dan bent u de concurrent een belangrijke stap voor. Door de system supplier al in een vroeg stadium in te zetten, zijn er minder iteratieslagen nodig bij de ontwikkeling van de module waardoor het gewenste resultaat eerder bereikt wordt. Het productieproces kan sneller in gang worden gezet en dit heeft een positieve invloed op het marktaandeel.


win-win-win

De drie hierboven genoemde voordelen zijn nauw met elkaar verbonden. Door te focussen op het maken van de juiste keuzes bij de inkoop van de materialen, bespaar je namelijk niet alleen op de kosten (voordeel 1). De juiste materiaalkeuze betekent ook automatisch dat de maakbaarheid van het product wordt verbeterd en het productieproces efficiënter is (voordeel 2). Logischerwijs hangt voordeel nummer 3 (een kortere time to market) hier weer mee samen. Want een goede maakbaarheid en efficiënter productieproces betekent een snellere doorlooptijd en daarmee eerdere lancering op de markt.

Middels Early Supplier Involvement kunnen projectrisico’s op het gebied van kostprijs, maakbaarheid en doorlooptijd al in een vroegtijdig stadium worden geïdentificeerd. Dit maakt het mogelijk deze risico’s gerichter te managen en te verminderen of zelfs weg te nemen.

Early Supplier Involvement is nauw verbonden met de beschikbare engineeringscapaciteit binnen uw bedrijf. Lees daarom eventueel ook eens de whitepaper over het vergroten van de engineeringscapaciteit binnen uw bedrijf:

Vergroot de engineeringscapaciteit in de high-tech machinebouw

Deel deze pagina